Подвійні молібдати і вольфрамати купрума (I) з індієм і бісмутом і спосіб їх одержання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1980

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

подвійні молібдати, вольфромати, мідь (I), індій, бісмут, спосіб, одержання, двойные молибдаты, вольфроматы, медь (I), индий висмут, способ, получение, double molibdates, tungstates, cuprum (I), indium, bithmuth, method, preparation, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

А. с. 476230 СССР. Подвійні молібдати і вольфрамати купрума (I) з індієм і бісмутом і спосіб їх одержання / Перепелиця, М. В. Мохосоєв, Ф. П. Алексєєв, №7799294.