Інтернальний локус-контроль як детермінанта розвитку соціально-відповідальної особистості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Інтернальний локус-контроль відіграє ключову роль у розвитку соціальної відповідальності особистості майбутнього фахівця. Він встановлює зв'язок між мотивацією самореалізації у соціумі та внутрішнім потенціалом особистості як суб'єкта активності. Internal'nym ​​locus of control plays a key role in developing the social responsibility of future specialist. It establishes a connection between self- motivation in society and the internal potential of the individual as a subject of activity.

Опис

Ключові слова

соціально-відповідальна особистість, socially responsible person, інтернальний локус-контроль, internal'nym ​​locus of control, контент-аналіз, content analysis, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Нікітіна, І. В. Інтернальний локус-контроль як детермінанта розвитку соціально-відповідальної особистості / І. В. Нікітіна // Сучасна політична нація: духовно-моральні, культурно-етичні та соціально-економічні засади розвитку : XIV Науково-практична конференція. - К., 2014. – С. 167-170.