Інтелектуальна міграція як складова світових міграційних процесів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглянуто деякі аспекти інтелектуальної міграції, в тому числі її особливості на сучасному етапі. In article some aspects of intellectual migration, including its feature at the present stage are considered.

Опис

Ключові слова

інтелектуальна міграція, «відплив мізків», економіка знань, інтелектуальний капітал, intellectual migration, "brain drain", economy of knowledge, intellectual capital, кафедра міжнародної економіки

Бібліографічний опис

Соломко, А. С. Інтелектуальна міграція як складова світових міграційних процесів / А. С. Соломко // Інформаційна культура в сучасному світі : матеріали наук. семінару / за ред. проф. Гуткевич С. О. – К.: НУХТ, 2015. – Вип. 9, Ч. 1. – C. 99-104.