Відцентрова бурякорізка (Патент на корисну модель №77581)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Бурякорізка складається з барабана з встановленими в ньому ножовими рамами, завитка, завантажувального та вивантажувального пристроїв, кожуха і приводу, між зовнішнім торцем кожної лопаті завитка та дотичної до осереддя завитка додатково встановлені пластини, а зі сторони завантажувального пристрою верхній торець завитка та верхній торець додаткової пластини накриті кришкою. Така конструкція призводить до зменшення об’єму (ваги) буряків, що знаходиться в міжвитковому просторі. Відповідно і потужність, що споживається для обертання цієї маси буряків, буде менша. Технічний результат від використання запропонованого технічного рішення полягає в зменшенні потужності приводу, а відповідно і затрат електроенергії на роботу бурякорізки в цілому, без зменшення продуктивності. Beet slice consists of a drum set with knife box, volute feeding and detraining device, banjo and drive component. Between outer face of arm end tangent line before center of volute additory were installed half logs and covered cover cap. This design reduces the amount (weight) of sugar beet, which is located between the arm of the volute. Accordingly, the power consumption for the rotation of the mass will be less. Technical result from the use of the proposed technical solution is to reduce the drive power, and therefore the cost of electricity to work beet slicer in general, without sacrificing performance.

Опис

Ключові слова

бурякорізка, витрати енергії, beet slicing machine, expenditure of energy, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Пат. 77581 Україна, МПК С13В 5/00, В02С 18/00. Відцентрова бурякорізка / Д. М. Люлька, В. В. Пономаренко, О. М. Люлька. ; заявник і патентовласник Нац. ун-т. харч. техн. – № u201207597; заявл. 20.06.2012 ; опубл. 25.02.2013, Бюл. № 4. – 3 с.

Зібрання