Безпечність сучасних косметичних засобів із використанням ланоліну

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Продукція з ланоліном може містити поверхнево активні речовини, що використовуються під час первинної обробки вовни, які викликають алергічні реакції шкіри. Також косметична продукція може містити супутні речовини ланоліну, що могли потрапити з ланоліном, зокрема лікарські препарати, якими лікували шкірні хвороби овець. З метою прослідковування потрапляння небезпечних речовин у косметичний засіб необхідно використовувати технології, що очищають ланолін від небажаних супутніх речовин. Такими технологіями є способи обробки вовни для зменшення вмісту забруднюючих речовин у вовні, та способи вилучення ланоліну з попередньо підготовленої вовни. Products with lanolin can contain superficially active speech, which vikorates under the first hour of the first processing of the outside, like an allergic reaction of the tongue. Also, cosmetic products can avenge the accompanying speech of lanolin, which could be consumed with lanolin, zocrema medicinal preparations, which were used to rejoice in sheep's skin ailments. From the method of tracing the consumption of unsafe speeches in cosmetics, it is necessary to use technologies that clean lanolin from unsafe conjugated speeches. Such technologies are the ways of processing the outside to change instead of the fermenting speeches in the outside, and the way of processing lanolin from the previously prepared outside.

Опис

Ключові слова

олія, oil, wax, віск, місцела, missela, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Романовська, Т. Безпечність сучасних косметичних засобів із використанням ланоліну / Т. Романовська, М. Осейко // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 11 червня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 92-93.