Модуль горизонтального переміщення з безштоковими циліндрами (Патент на корисну модель № 72161)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Модуль горизонтального переміщення з без штоковими циліндрами містить корпус профільного перерізу з повздовжнім прорізом і кришками, поршень, з’єднаний з кареткою, який відрізняється тим, що пристрій має два безштокових циліндра, кожен з яких виконано у вигляді корпуса профільного перерізу з повздовжнім прорізом, в якому розташовано два поршні, з’єднані з кареткою, в нижній частині одного корпусу розміщено датчик положення, корпуса з каналами проходу стисненого повітря кришок, на вході перед отворами кришок розміщені дроселі зі зворотними клапанами, які з’єднані з розподільником пропорційного керування.
Module of horizontal displacement of rod less cylinders containing body profile section with a longitudinal slot and lids piston connected to the carriage, wherein the device has two rod less cylinder, each of which is made in the form of body-sectional profile of the longitudinal slot in which has two pistons connected to the carriage at the bottom of a body position sensor located, the case connected with channels passage of compressed air caps, at the entrance to the hole covers are reversible with throttle valves, which are connected with distributor proportional control.

Опис

Ключові слова

керування, control, переміщення, циліндр, displacement, cylinder, кафедра теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 72161 UA, МП К (2012.01) F15В 9/00 F15В 13/00 Модуль горизонтального переміщення з безштоковими циліндрами / Якимчук М. В., Іванова Л. І., Мазур Б. В. ; заявник Національний унівеситет харчових технологій. — № u 2012 00699 ; заявл. 23.01.2012 ; опубл. 10.08.2012, Бюл. № 15.

Зібрання