Застосування мотиваційних важелів для удосконалення управління якістю продукції на підприємствах хлібопекарської галузі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вагому роль при підвищенні якості продукції та ефективності управління нею відіграє застосування мотиваційних важелів для удосконалення управління якістю продукції. Дослідження показали, що недостатню увагу вчені надають питанням застосування системи стимулів працівників для підвищення якості хлібобулочної продукції, механізму мотивації підвищення якості продукції, характеристикам потреб та основним мотивам.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки і права, мотивація, важіль, управління, продукт, якість, мотивация, рычаг, управление, качество, motivation, lever, control, product, quality

Бібліографічний опис

Труш, Ю. Л. Застосування мотиваційних важелів для удосконалення управління якістю продукції на підприємствах хлібопекарської галузі / Ю. Л. Труш // Економічні, управлінські, правові та інформаційно-технічні проблеми діяльності підприємств : колективна монографія / за заг. ред. Л. М. Савчук, М. Фіц. – Дніпро : Герда, 2016. – С. 58–72.