Стан та перспективи розвитку добровільного медичного страхування в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі досліджено стан та перспективи розвитку добровільного медичного страхування в Україні. Встановлено, що в розвиток добровільного медичного страхування відбувається нерівномірно. На це впливає ряд факторів, серед яких: високий рівень безробіття, низькі доходи населення, недосконалі законодавчі акти, нестача високопрофесійних кадрів та недовіра населення до страхування тощо. The paper examines the state and prospects of the development of voluntary medical insurance in Ukraine. It is established that the development of voluntary medical insurance is uneven. There are a number of factors influencing this: among them high unemployment, low incomes of the population, imperfect legislative acts, lack of highly professional personnel and distrust of the population to insurance, etc.

Опис

Ключові слова

страховий ринок, конкурентоспроможність, щільність, кафедра фінансів, insurance market, competitiveness, density, capacity, openness

Бібліографічний опис

Галицька, Я. В. Стан та перспективи розвитку добровільного медичного страхування в Україні / Я. В. Галицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 346.