Проблеми правового регулювання обороту ГМО на території України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Основна мета створення ГМО – покращення корисних характеристик організму-донора (наприклад, підвищення стійкості рослини до шкідників, гербіцидів та захворювань). Загалом науковці стверджують, що при вирощуванні ГМО виникає три групи ризиків: - негативний вплив на організм людини; - негативний вплив на навколишнє середовище; - глобальні ризики (активізація критичних вірусів, економічна безпека). A primary purpose of creation of GMO is an improvement of useful descriptions of organism-donor (for example, increase of firmness of plant to the wreckers, herbicides and diseases). Research workers assert on the whole, that there are three groups of risks at growing of GMO: - negative influence is on the organism of man; - negative influence is on an environment; - global risks (activation of critical viruses, economic security).

Опис

Ключові слова

генетично модифіковані організми, нові технології, genetically modified organisms, new technologies, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Чорна, Т. М. Проблеми правового регулювання обороту ГМО на території України / Т. М. Чорна, В. А. Заєць // Всеукраїнська конференція з питань безпеки харчування: тези доповідей. - К.: НТУУ"КПІ", 2010. - С. 126-128.