Investigation of the influence of the rosemary extract on the oxidizing stability of fats of semi-smoked sausages with peking duck meat

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The work is devoted to studying the fatty-acid composition and biological efficiency of a developed meat-containing semi-smoked sausage, based on duck meat with the balanced fatty-acid composition, investigating the effectiveness of using a rosemary extract in a technology of sausages with a high content of unsaturated fatty acids. It is confirmed, that the fatty-acid composition of meat-containing semi-smoked sausage of Peking duck is characterized by the optimal ratio of PUFA and SFA that is 0.33, at standard 0.2–0.4. The ratio between FA families -3/-6 in the developed products is from 1:11 at recommended physiological norms of the ideal composition of lipids in a meat product as 1:10. Робота присвячена вивченню жирно-кислотного складу та біологічної ефективності розробленої м'ясовмісної напівкопченої ковбаси на основі качиного м'яса зі збалансованим жирно-кислотним складом, дослідженню ефективності використання екстракту розмарину в технології ковбасних виробів з високим вмістом ненасичених жирних кислот. Підтверджено, що жирно-кислотний склад м'ясовмісної напівкопченої ковбаси пекінської качки характеризується оптимальним співвідношенням ПНЖК і МЖК 0,33, за стандарту 0,2-0,4. Співвідношення між жирними кислотами -3 / -6 у розроблених продуктах становить 1:11 при рекомендованих фізіологічних нормах ідеального складу ліпідів у м'ясному продукті як 1:10.

Опис

Ключові слова

meat-containing semi-smoked sausage, duck meat, unsaturated fatty acids, rosemary extract, напівкопчена м’ясомістка ковбаса, м’ясо качки, ненасичені жирні кислоти, екстракт розмарину, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Investigation of the influence of the rosemary extract on the oxidizing stability of fats of semi-smoked sausages with peking duck meat / N. Bozhko, V. Pasichnyi, A. Marynin, V. Tischenko, I. Strashynskyi, O. Kyselov // Eureka: Life Sciences. – Tallin, 2020. – № 3. – Р. 18–25.

Зібрання