Спосіб дискретного регулювання напруги вольтододатними трансформаторами (Патент на корисну модель № 72050)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Обмотку збудження вольтододатного трансформатора підключають напівпровідниковими контакторами до мережі по схемі погодженого включення для забезпечення позитивної добавки напруги, по схемі зустрічного включення - для забезпечення від’ємної добавки напруги та замикають обмотку збудження накоротко для забезпечення нульової добавки напруги. In the excitation winding of the transformer voltododatnoho semiconductor contactors connected to the network via an agreed scheme included to ensure positive additive voltage on the circuit counter inclusion - for negative voltage and supplements lock winding excitation circuit for zero voltage supplements.

Опис

Ключові слова

дискретне регулювання напруги, discrete voltage regulation, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис

Патент 72050 UA, МПК (2012.01) H01R 11/00 Спосіб дискретного регулювання напруги вольтододатними трансформаторами / Шестеренко В. Є., Шестеренко О. В. ; Заявник і патентовласник - Національний університет харчових технологій. — № u201114495 ; заявл. 07.12.2011 ; опубл. 10.08.2012, Бюл. № 15, 2012 р.

Зібрання