Інтенсифікація гідролізу складових частин жита комплексом ферментних препаратів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Останнім часом на ринку сировини для спиртової галузі переважає жито, що вирізняється високою крохмалистістю та відносно низькою ціною. Однак це нетехнологічна, важка для виготовлення спирту сировина, її переробляють переважно в суміші з іншими зерновими, зокрема пшеницею. Цим досягають середньозваженого виходу спирту з однієї тони умовного крохмалю.
Recently in the raw market for spirit branches the rye, differing high starch content and relative low cost. But this non-technological, difficult for manufacture of spirit raw material. It process mainly in a mix with others grain, in particular wheat. It reach the average output of spirit from one ton of conditional starch.

Опис

Ключові слова

енерго-ресурсозберігаючі технології, низькотемпературна термоферментативна обробка, концентровані ферментні препарати, energy and recources saving technologies, low-temperature thermofermentative processing, concentrated ferment preparations, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Інтенсифікація гідролізу складових частин жита комплексом ферментних препаратів / Л. В. Левандовський, П. Л. Шиян, Т. Є. Мудрак, Т. С. Глускіна // Харчова і переробна промисловість. - 2007. - № 11. - С. 15-16.

Зібрання