Визначення надійності пакувальних машин для в’язкої харчової продукції за комплексними показниками

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У результаті виконаних досліджень визначено дійсні значення коефіцієнта готовності Кг окремих ФМ машин для пакування в’язких продуктів у споживчу тару. Це дозволяє виділити модулі з найменшою надійністю та спрямувати подальші дослідження на удосконалення їх конструкцій та показників, що, у свою чергу, відкриває шляхи до підвищення надійності і продуктивності пакувальних машин загалом. As a result, the research identified the real values of individual readiness Kg FM packaging machines for viscous products in consumer packaging. This can provide the module with the lowest reliability and guide further research to improve their designs and performance, which in turn opens the way to improve the reliability and performance packaging machines in general.

Опис

Ключові слова

кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, пакувальні машини, в’язка продукція, packaging machinery, viscous products

Бібліографічний опис

Кузьменко, М. М. Визначення надійності пакувальних машин для в’язкої харчової продукції за комплексними показниками / М. М. Кузьменко, С. В. Токарчук // Новітні технології пакування : матеріали доповідей ХV Науково-практичної конференції молодих вчених. – Київ, 2016. – С. 57-59.