Продовольча безпека як економічна складова підвищення конкурентоспроможності потенціалу підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі досліджена сутність потенціалу підприємства с точки зору підвищення його кредитоспроможності та виділення рівнів продовольчої безпеки, яка суттєво впливає на процес формування та використання. досліджені основні аспекти продовольчої безпеки. This paper investigated the nature of the enterprise potential from the point of view of improving its credit ratings and the allocation of levels of food security, which significantly affects the formation and use. investigated basic aspects of food security.

Опис

Ключові слова

потенціал підприємства, продовольча безпека, ефективність функціонування, potential of the company, food safety, operational efficiency, кафедра обліку і аудиту, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Михайленко, О. В. Продовольча безпека як економічна складова підвищення конкурентоспроможності потенціалу підприємства / О. В. Михайленко // XXIV Міжнародний Колоквіум Інституту CEDIMES : зб. тез доп., Київ (Україна), 28 жовтня – 3 лист. 2013 р. — К.: НУХТ, 2013. — С. 54.