Спосіб виробництва напівфабрикатів з овочів (Патент на корисну модель № 103611)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва напівфабрикатів з овочів передбачає сортування, калібрування, миття, інспекцію, очищення та доочищання, споліскування, різання, дозування, упакування та зберігання. Нарізані овочі бланшують 1-10 хвилини у розчині, до складу якого входять натрієва сіль аскорбінової кислоти у кількості 0,01-0,05 % та сорбінова кислота або її солі у кількості 0,08-0,1 % при температурі 85-100 °С. Сушать до вмісту сухих речовин 40-60 % при температурі теплоносія 50-105 °С, після чого охолоджують до температури 18-20 °С. The method of producing semi-finished vegetables involves sorting, sizing, cleaning, inspection, cleaning and rinsing, cutting, dispensing, packaging and storage. The cut vegetables shall be blanched for 1-10 minutes in a solution consisting of sodium salt of ascorbic acid in an amount of 0,01-0,05% and sorbic acid or a salt thereof in an amount of 0,08-0,1% at 85-100 °C. Dried solids content of 40-60% at 50-105 °C coolant, then cooled to a temperature of 18-20 °C.

Опис

Ключові слова

овочі, напівфабрикати, сушіння, аскорбінова кислота, сорбінова кислота, vegetables, semi-dry, ascorbic acid, sorbic acid, кафедра технології консервування, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель №1036110 UA, А23L 1/01, А23В 7/06 Спосіб виробництва напівфабрикатів з овочів / Бандуренко Г. М., Бессараб О. С., Малежик І. Ф., Левківська Т. М.; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 2015 05690 ; заявл. 09.06.2015 ; опубл. 25.12.2015, Бюл. № 24.

Зібрання