Методика розрахунку комфортних умов праці за параметрами мікроклімату

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Будь-який вид трудової діяльності здійснюється у виробничому середовищі. Воно характеризується передусім параметрами, які специфічні для кожного виробництва і визначаються його призначенням. В даній роботі розглянуто вплив виробничого середовища, зокрема мікроклімату виробничих приміщень, на стан здоров’я працівників. Запропонована методика розрахунку оптимальних параметрів мікроклімату виробничих приміщень промислового підприємства дає змогу покращити умови праці виробничого персоналу за фактором створення необхідних метеорологічних умов, при яких відбуваються різні етапи відповідного технологічного процесу. Any kind of labor activity is carried out in the production environment. It is define primarily by the parameters that are specific to each production and are determined by its purpose. In the given work the influence of the production environment, in particular the microclimate of industrial premises, on the health of workers is considered. The proposed methodology for calculating the optimal parameters of the microclimate of industrial premises of an industrial enterprise enables to improve the working conditions of the production personnel by creating the necessary meteorological conditions under which different stages of the corresponding technological process take place.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, мікроклімат, msafety climate, метеорологічні умови, weather conditions, повітря робочої зони, the air of working zone, умови праці, working conditions

Бібліографічний опис

Накемпій, О. К. Методика розрахунку комфортних умов праці за параметрами мікроклімату /О. К. Накемпій, Н. В. Володченкова // Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки : Сімнадцята Всеукраїнської науково-методичної конференції (з участю студентів), 15-17 листопада 2017 р., м. Київ – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 161-164