Соус обліпиховий (патент на корисну модель № 119426)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корисна модель відноситься до харчової промисловості, а саме до консервної галузі, може бути використана в сфері громадського харчування. Соус обліпиховий містить пюре обліпихове, яблучне, цукор, екстракт стевії при наступному співвідношенні компонентів, мас.%: Пюре обліпихове – 74,9875…35 Пюре яблучне – 25…62,49 Цукор – 0,01…2,5 Екстракт стевії – 0,0025…0,01. Технічний результат корисної моделі полягає в отриманні продукту з використанням пюре обліпихи, яблук, екстракту стевії, що відзначається високими смаковими властивостями, вмістом біологічно активних речовин, пониженої енергетичної цінності за рахунок часткової чи повної заміни цукру на екстракт стевії і рекомендований як для масового споживання, так і з метою оздоровчо-профілактичної дії на організм людини. The model relates to the food industry, namely, to the canning industry, can be used in the catering industry. Sea buckthorn sauce contains sea buckthorn puree, apple puree, sugar, stevia extract, with the following ratio of components,% by weight: Mashed sea buckthorn - 74,9875 ... 35 Apple puree - 25 ... 62,49 Sugar - 0.01 ... 2.5 Stevia extract - 0,0025 ... 0,01. The technical result of the model is to obtain a product with the use of puree of sea buckthorn, apples, an extract of stevia, marked by high taste properties, the content of biologically active substances, reduced energy value due to the partial or total replacement of sugar on the extract of stevia and recommended for both mass consumption and with the purpose of health-preventive action on the human body.

Опис

Ключові слова

пюре обліпихове, пюре яблучне, цукор, екстракт стевії, sea buckthorn puree, apple puree, sugar, stevia extract, кафедра технології консервування, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Патент 119426 UA, МПК A23L 2/02 (2006.01) Соус обліпиховий / Мельник Л. М., Матко С. В., Костючик О. О., Грушковська А. О. ; власник Національний університет харчових технологій. - № u 201703287 ; заявл. 06.04.2017 ; опубл. 25.09.2017, Бюл. № 18, 2017 р.

Зібрання