Спосіб обмеження реактивної потужності асинхронного двигуна (Патент на корисну модель № 69984)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В способі паралельно з основним контактором монтують коло з послідовно підключених напівпровідникового регулятора напруги і допоміжного контактора, розмикають контакти основного контактора і замикають контакти допоміжного контактора при навантаженнях двигуна, близьких до холостого ходу двигуна. In the method, parallel with the main contactor mounted circle with a series connected semiconductor voltage regulator and auxiliary contactor, contactor main break contacts and close contacts auxiliary contactor under load the engine close to idle the engine, and regulate the output voltage at the terminals of semiconductor voltage regulator, optimizing energy losses.

Опис

Ключові слова

обмеження реактивної потужності, limitation of reactive power, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис

Патент 69984 UA, МПК (2012.01) H02J 3/00 Спосіб обмеження реактивної потужності асинхронного двигуна / Шестеренко В. Є., Шестеренко О. В. ; Заявник і патентовласник - Національний університет харчових технологій. — № u201112396 ; заявл. 21.10.2011 ; опубл. 25.05.2012, Бюл. № 10, 2012 р.

Зібрання