Certificaton of organic production

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, сертифікація, органічна продукція, екологічне оцінювання, certification, organic production, environmental assessment, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Certificaton of organic production / O. Tohachynska, A. Kotynsky, M. Stryzhnova, M. Ryzhykovа // 8th Central European Congress on Food 2016 — Food Science for Well-being (CEFood 2016) : Book of Abstracts, 23-26 May 2016. — K. : NUFT, 2016. — P. 314.