Продуктова політика туристичного підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Ідентифіковано сучасні чинники ринкового та виробничого характеру, що визначають продуктову стратегію туристичного підприємства. Доведено, що за умов реалізації стратегії диверсифікації продуктовий портфель туристичного підприємства максимально відповідатиме потребам цільових ринків. Identified current market factors and industrial nature, defining product strategy of tourist business. It is proved that the conditions of implementation of the strategy to diversify product portfolio of tourism businesses meet the needs of most target markets.

Опис

Ключові слова

кафедра туристичного та готельного бізнесу, туристичне підприємство, туристичний продукт, продуктова стратегія, диверсифікація, tourism enterprises, tourism product, product strategy, diversification

Бібліографічний опис

Антоненко, І. Я. Продуктова політика туристичного підприємства / І. Я. Антоненко // Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди [Електронне видання] : тези доповідей Міжнар.наук.-практ. конф., 7 квітня 2016 р., м. Київ. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – С. 14-16.