Спосіб визначення мікрокількостей плюмбуму (ІІ) (Деклараційний патент на винахід № 41219 A)

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблена методика фотометричного визначення плюмбума (ІІ). The Designed methods photometric determinations of the lead (ІІ).

Опис

Ключові слова

фотометричне визначення металів, аналіз об‘єктів, photometric definition of the metal ions, analysis of objects, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Патент № 41219 A. Україна. МПК 7 С01G21/00. Спосіб визначення мікрокількостей плюмбуму (ІІ) / Костенко Є. Є. ; заявник і власник патенту Національний університет харчових технологій.- № 2001042441; заявлено 11.04.01; Надрук. 15.08.2001, Бюл. №7. - 3 с.

Зібрання