Спосіб отримання дифузійного соку (Патент на корисну модель № 20729)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб отримання дифузійного соку, що включає подрібнення буряків на стружку, вилучення цукрози з бурякової стружки водою і періодичне введення дезінфектанту в апарат, який відрізняється тим , що як дезінфектант використовують антисептик на основі цитросайду у кількості 0,0001 - 0,0002 % до маси буряків (0,1 - 0,2 кг на 100т буряків).
С
A method of producing juice, including chopping beet chips, extracting sucrose from beet chips with water and periodic introduction of disinfectant into the machine, which is characterized by the fact that as an antiseptic disinfectant used by tsitrosayda in the number 0.0001 - 0.0002% by weight of sugar beet (0.1 - 0.2 kg per 100 tons of beets).

Опис

Ключові слова

цукрове виробництво, sugar production, цукрові буряки, бурякова стружка, дифузійний сік, sugar beets, beet chips, diffusion juice, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Патент 20729 Україна, МПК С 13 D 1/00. Спосіб отримання дифузійного соку / Штангеєва Н. І., Клименко Л. С., Савич А. Н. та ін. ; НУХТ. — № 200607971 ; заявл. 17.07.2006; опубл. 15.02.2007, Бюл. № 2.

Зібрання