Управління колективом компанії у режимі «online»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто Управління колективом компанії у режимі «online» під час Сovid-2019. З’ясовано, що багато працівників перейшли на дистанційну форму роботи і стали фрілансерами. Для того щоб управляти колективом можна проводити зібрання в online-режимі на початку та в кінці робочого дня при цьому використовувати Viber, Skype, WhatsApp, Telegram, Zoom, Discord та ін. Management of the company's team in "online" mode during Сovid-2019 was considered. It was found that many employees switched to a remote form of work and became freelancers. In order to manage the team, you can hold online meetings at the beginning and end of the working day, while using Viber, Skype, WhatsApp, Telegram, Zoom, Discord, etc.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, управління колективом, режим «online», фріланс, фрілансер, Сovid-2019, team management, "online" mode, freelance, freelancer

Бібліографічний опис

Тур, О. В. Управління колективом компанії у режимі «online» / О. В. Тур, О. А. Єременко // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції, 08-09 квітня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 127-128