Автоматизація потоку дифузійного соку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Однією з головних вимог автоматизації неперервних харчових виробництв є забезпечення взаємної узгодженності за продуктивністю окремих технологічних комплексів (ТК). Необхідність автоматизації основного виробничого потоку (АВП) обумовлена тим, що на окремих часових інтервалах продуктивність послідовно розташованих ТК може бути різною в результаті дії непередбачених збурень. One of the main requirements of the automation of continuous food production is to ensure mutual uzhodzhennosti the performance of individual process systems. The need to automate basic production flow due to the fact that at certain time intervals productivity consecutive TC may be different as a result of unforeseen disturbances.

Опис

Ключові слова

продуктивність, productivity, модель, model, алгоритм, algorithm, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Трегуб, В. Г. Автоматизація потоку дифузійного соку / В. Г. Трегуб, Я. Ю. Денека // Автоматизація виробничих процесів. - 2002. - № 1 (14). - С. 66-68.

Зібрання