Пристрій для дозування та фасування комбінованих за складом сипких продуктів (Патент на корисну модель № 130346)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пристрій для дозування та фасування комбінованих за складом сипких продуктів складається з бункера, привідного валу, рухомого диску з верхніми частинами мірних стаканчиків, розвантажувального механізму, нижніх частин мірних стаканчиків, які з'єднані із пристроєм регулювання об'єму дози, який відрізняється тим, що бункер розподілено перегородками на зони дозування та фасування, у зоні дозування додатково встановлені перегородки, які розділяють її на окремі ємності заповнені різними компонентами комбінованих за складом сипких продуктів, кількість мірних стаканчиків узгоджено із числом компонентів суміші, у конструкції розвантажувального механізму застосовано систему продуктопроводів для подачі окремо кожного компоненту суміші. Device for dosing and packing of loose products combined in composition consists of hopper, Drive shaft, movable disk with upper parts of measuring cups, unloading mechanism, Lower parts of the measuring cups which are connected to the dose volume control device, which is characterized in that the hopper is divided by partitions into dosing and packing zones, In the dosing zone there additionally installed are partitions which divide it into separate containers which are filled with different components of loose products combined in composition. The number of measuring cups is matched with the number of components of the mixture, in the design of the unloading mechanism a system of product pipelines is used to supply each component of the mixture separately.

Опис

Ключові слова

дозатор, сипкі продукти, точність дозування, комбінований склад, dispenser, bulk products, dispensing accuracy, the combined structure, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Патент 130346 UA, МПК B65B 1/06 (2006.01) Пристрій для дозування та фасування комбінованих за складом сипких продуктів / Гавва О. М., Кривопляс-Володіна Л. О., Токарчук С. В., Деренівська А. В., Сокол А. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201805123 ; заявл. 10.05.2018 ; опубл. 10.12.2018 ; Бюл. № 23, 2018 р.

Зібрання