Логістика

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У підручнику викладено методологічні основи логістики та розкрито сутність основних її функціональних процесів. Розглянуто базові поняття логістики та охарактеризовано компоненти логістичної системи підприємства. Розкрито способи організації базових логістичних операцій та представлено показники оцінювання ефективності виконання логістичних функцій. The textbook outlines the methodological foundations of logistics and reveals the essence of its main functional processes. The basic concepts of logistics are considered and the components of the logistics system of the enterprise are characterized. The methods of organization of basic logistics operations are revealed and the indicators of evaluation of efficiency of performance of logistic functions are presented.

Опис

Ключові слова

логістика, підприємство, склад, перевезення, logistics, enterprise, warehouse, transportation, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Марченко, В. М. Логістика : підручник / В. М. Марченко, В. В. Шутюк. – Київ : Артек, 2018. — 312 с.

Зібрання