Соціальний аспект економічної безпеки підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На сучасному етапі розвитку людства, коли воно знаходиться на зламі епох, все більшого значення набуває необхідність згуртованої, цілеспрямованої діяльності працівників. Людські взаємодії стають все складнішими і, водночас, все більш важливими, починають відігравати головну роль в економічній еволюції суспільства, суттєво впливати на економічні процеси підприємства. At the present stage of human development when it is the turn of ages, becoming increasingly important need for a cohesive, purposeful activity of workers. Human interactions are more complex and yet more important, are beginning to play a major role in the economic evolution of society significantly influence the economic processes.

Опис

Ключові слова

безпека підприємств, соціальний капітал, економічна безпека, economic security, security companies, social capital

Бібліографічний опис

Венглюк, І. В. Соціальний аспект економічної безпеки підприємства / І. В. Венглюк, О. П. Сологуб // Проблеми і перспективи розвитку фінансів, обліку і маркетингу в сучасному середовищі : програма і матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, 25 – 26 жовтня 2012 р. — К. : НУХТ, 2012. — С. 76-77.