Вібраційний екстрактор періодичної дії з комбінованим енергопідведенням (Патент на винахід № 103838)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вібраційний екстрактор періодичної дії з комбінованим енергопідведенням містить циліндричний корпус з віброприводом, з'єднаним з гнучким, проникним для екстрагента контейнером, в робочому об'ємі корпуса додатково розміщено високочастотний випромінювач. Технічний результат полягає в підвищення ефективності по забезпеченню внутрішнього структурного масоперенесення в об'ємі часток сировини і зменшення залишків цільових компонентів в проекстрагованій твердій фазі. Vibratory extractor periodic operation of a combined enerhopidvedennyam contains a cylindrical body with Vibration connected to a flexible, permeable to extractant container volume in your case additionally placed high-emitter. The technical result is to increase efficiency by ensuring internal structural mass transfer in the bulk material particles and residue reduction target components in proekstrahovaniy solid phase.

Опис

Ключові слова

віброекстрактор, корпус, інтенсифікація, vіbro extractor, housing, intensification, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Патент 103838 на винахід UA, МПК В01D 11/02 (2006.01) Вібраційний екстрактор періодичної дії з комбінованим енергопідведенням / Зав'ялов В. Л., Деканський В. Є., Попова Н. В., Мисюра Т.Г., Бодров В. С., Запорожець Ю. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № a 201208141 ; заявл. 03.07.2012, опубл. 25.11.2013, Бюл. № 22, 2013 р.

Зібрання