Ефективність виробництва у овочівництві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Овочівництво як галузь має свої особливості, зокрема характеризується сезонністю, тому виробництво продукції відбувається як у відкритому, так і закритому ґрунті. Ефективність діяльності підприємств овочівництва, як і підприємств інших галузей оцінюється на основі показників чистого прибутку, який на підприємствах овочівництва надходить нерівномірно протягом року, в зв’язку із сезонністю виробництва. Vegetable growing as an industry has its own characteristics, in particular, it is characterized by seasonality, therefore the production of products takes place both in open and closed soil. Efficiency of the vegetable growing enterprises, as well as enterprises of other industries, is evaluated on the basis of indicators of net profit, which is unevenly received by vegetable growing enterprises during the year, due to the seasonality of production.

Опис

Ключові слова

кафедра міжнародної економіки, ефективність, виробництво, овочівництво, продукція овочівництва, сільське господарство, підприємство, фермерське господарство, efficiency, production, vegetable growing, vegetable production, Agriculture, enterprise, farming

Бібліографічний опис

Занозовська, О. Г. Ефективність виробництва у овочівництві / О. Г. Занозовська // Ефективність: галузевий підхід : монографія. – Харків : Діса плюс, 2020. – С. 222-226