Використання композиції буряка столового та плодів вишні для виробництва солодких страв геродієтичного призначення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для забезпечення солодких страв дефіцитними складовими, доцільно використовувати рослинну сировину з високим вмістом природних біологічно активних речо- вин (БАР). Джерелом природних БАР у складі таких виробів може виступати компози- ція пюре із коренеплоду буряка столового та пюре з плодів вишні. Включення до рецептури плодово-овочевого пюре сприяє збалансованості хімічного складу желейних солодких страв, зниженню вмісту легкозасвоюваних вуглеводів, дозволяє підвищити вміст вітамінів, мінеральних речовин та антиоксидантів у готовому продукті. To provide sweet dishes with scarce ingredients, it is advisable to use vegetable raw materials with a high content of natural biologically active substances (BAS). The source of natural BAS in the composition of such products can be a composition of mashed potatoes from the root of beetroot and cherry puree. The inclusion of fruit and vegetable puree in the formula helps to balance the chemical composition of jelly sweet dishes, reduce the content of easily digestible carbohydrates, allows to increase the content of vitamins, minerals and antioxidants in the finished product.

Опис

Ключові слова

кафедра технології оздоровчих продуктів, солодкі страви, столовий буряк, плоди вишні, геродієтичне харчування, sweet dishes, beetroot, cherry fruit, gerodietic nourishment, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Ущаповський, А. О. Використання композиції буряка столового та плодів вишні для виробництва солодких страв геродієтичного призначення / А. О. Ущаповський, Н. П. Івчук // Проблеми формування здорового способу життя у молоді : матеріали Х всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю. - Міністерство освіти і науки України. – Одеса: ОНАХТ, 2017. – С. 213-214.