Роль фінансового планування в ринковій економіці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено теоретичні аспекти фінансового планування в ринковій економіці. Установлено, що фінансове планування є процесом оцінки майбутніх фінансових потреб підприємства, і складається з різних процедур. Виявлено, що за його допомогою підприємство має змогу ефективно виконати ряд завдань. The theoretical aspects of financial planning in a market economy. Established that financial planning is the process of estimating future financial needs of the plant and consists of various procedures. Revealed that his company has the means to effectively perform a number of tasks.

Опис

Ключові слова

внутрішні резерви, фінансові ресурси, планування, фінансове планування, фінансові показники, internal resources, financial resources, planning, financial planning, financial performance, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Лиса, О. М. Роль фінансового планування в ринковій економіці / О. М. Лиса, І. В. Дем’яненко // Проблеми і перспективи розвитку фінансів, обліку і маркетингу в сучасному середовищі : програма і матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, 25–26 жовтня 2012 р. – Київ : НУХТ, 2012. – С. 169–170.