Світовий досвід державної підтримки конкурентоспроможності національного сільськогосподарського виробництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі досліджено систему протекціоністських заходів в аграрній сфері економічно розвинутих країн світу. Визначено методи стимулювання сільськогосподарського виробництва. In this work the system protectionist measures in agriculture economically developed countries. Definitely incentives for agricultural production.

Опис

Ключові слова

сільськогосподарське виробництво, agricultural production, протекціонізм, protectionism, державна підтримка, government support, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Закревська, Л. М. Світовий досвід державної підтримки конкурентоспроможності національного сільськогосподарського виробництва / Л. М. Закревська // Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств : матеріали V міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 жовтня 2012 р. — Харків : НТУ „ХПІ”, 2012. — С. 72-73.