Аналіз небезпечних та шкідливих факторів при виробництві виннокислого вапна із дріжджового осаду

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведено аналіз технології виробництва виннокислого вапна та визначити небезпечні та шкідливі фактори, що діють на працівників підприємства в процесі їх трудової діяльності.Розробка маловідходних та безвідходних технологій займає дуже важливе місце на сьогоднішній день. Найважливішими видами відходів та побічними продуктами виноробної промисловості є вичавки, дріжджові осади, які ут-ворюються при бродінні виноматеріалів, гребені та насіння. The analysis of technology of production of tartaric lime is carried out and to define dangerous and harmful factors operating on employees of the enterprise in the course of their labor activity. Development of low-waste and waste-free technologies occupies a very important place today. The most important types of waste and by-products of the wine industry are pomace, yeast sediments, which are formed during the fermentation of wine materials, combs and seeds.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, шкідливі фактори, виннокисле вапно, переробка, дріжджовий осад, harmful factors, tartaric lime, processing, yeast sediment

Бібліографічний опис

Накемпій, О. К. Аналіз небезпечних та шкідливих факторів при виробництві виннокислого вапна із дріжджового осаду / О. К. Накемпій // Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки: Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки : збірник матеріалів ХХІ-ї Всеукраїнської науково-методичної конференції (з участю студентів), 18-20 листопада 2019 р., м. Київ. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 266-269.