Нанотехнологічні аспекти утворення міцел у розчинах мийних засобів і вовномийної води

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У складних екологічних і соціально-економічних умовах сьогодення виявлення і впровадження інноваційних технологій й організація виробництва забезпечить виготовлення вітчизняної продукції щодо сучасних вимог безпеки, якості, конкурентоспроможності, функціональної і споживацької цінності. In complex environmental and socio-economic conditions present identification and implementation of innovative technology and organization of production will provide manufacturing domestic products on the current requirements of safety, quality, competitiveness, functional and consumer values.

Опис

Ключові слова

міцел, вовномийна вода, нанотехнологічні аспекти, micelles, wool washing water, nanotechnology aspects, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Нанотехнологічні аспекти утворення міцел у розчинах мийних засобів і вовномийної води / М. І. Осейко, А. І. Маринін, Т. І. Романовська та ін. // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 336-337.