Штам Lactobacillus acidophilus ІМВ-В-7279 – індуктор ендогенного інтерферону І типу (Патент на винахід № 93132)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід відноситься до біотехнологічної промисловості, а саме до одержання нового штаму лактобактерій, який має інтерфероногенні властивості.

Опис

Ключові слова

лактобактерії, індуктор, інтерферон, лактобактерии, индуктор, интерферон, lactic acid bacteria, inductor, interferon, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Патент 93132 UA, МПК (2011.01) C12N 1/20 C12R 1/23 (2006.01) A61K 35/74 (2006.01) Штам Lactobacillus acidophilus ІМВ-В-7279 – індуктор ендогенного інтерферону І типу / Співак М. Я., Підгорський В. С., Шинкаренко Л. М., Горчаков В. Ю., Старовойтова С. О., Лазаренко Л. М., Тимошок Н. О. ; заявник Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного Національної академії наук України. - № а 200906962 ; заявл. 03.07.2009 ; опубл. 10.01.2011, Бюл. №1 2011 р.

Зібрання