Формування патріотичного світогляду студентської молоді в учасних умовах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті авторами підкреслюється важливість формування патріотизму, почуття національної гідності у студентської молоді у процесі викладання інженерних та технічних дисциплін на прикладах результатів діяльності видатних вчених України, їх наукових відкриттів і досягнень, реальних конструкцій, апаратів та винаходів. In the article the authors emphasize the importance of patriotism, a sense of national pride in students while teaching in technical and engineering disciplines using examples of performance of outstanding scientists of Ukraine, their discoveries and achievements, real structures, vehicles, buildings, inventions.

Опис

Ключові слова

інженерні и технічні дисципліни, видатні вчені України, патріотизм, technical and engineering disciplines, outstanding scientists of Ukraine, patriotism, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Башта, А. В. Формування патріотичного світогляду студентської молоді в учасних умовах / А. В. Башта, Є. В. Штефан // Стан та шляхи підвищення якості вищої освіти в Україні: зміст, новітні технології, моніторинг : матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Київ. – 2009. - С. 38-40.