Магнітний сепаратор(Патент на винахід № 14897А)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1997

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Магнітний сепаратор відрізняється тим, що у робочому зазорі радіально встановлені нерухомі феромагнітні пластини, які перекривають проміжки між сусідніми дугоподібними полюсами магнітної системи з поступовим зменшенням зверху вниз радіальної відстані між вказаними пластинами та конусною оболонкою робочого органу, причому нижній кінець кожної такої пластини має мінімальну відстань від конусної оболонки у зоні розташування верхнього ребра відповідного феромагнітного поясу робочого органу. Magnetic separator wherein the radial gap in the working set still ferromagnetic plates that cover the gaps between adjacent arcuate poles of the magnetic system with a gradual decrease down the radial distance between said plates and cone cover your body with the lower end of each such plate has a minimum distance of conical shell in the area of ​​the upper edge of the respective zone ferromagnetic working body.

Опис

Ключові слова

магнітний сепаратор, magnetic separator, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис

Патент на винахід 14897А Україна. Магнітний сепаратор / Куєвда В. П., Кравченко Ю. І., Куєвда Ю. В., Кравченко С. О. ; власник НУХТ. - № 96103810 ; заявл. 04.10.96 ; опубл. 30.06.97., Бюл. № 3.

Зібрання