Спосіб очищення транспортерно-мийної води бурякоцукрового виробництва (Деклараційний патент на винахід № 38799)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб очищення транспортерно-мийної води бурякоцукрового виробництва, який передбачає введення в неї розчину вапна, отриманого шляхом перемішування фільтраційного осаду І сатурації з очищеною транспортерно-мийною водою і наступне освітлення води відстоюванням, який відрізняється тим, що транспортерно-мийна вода додатково обробляється розчином гідроксихлориду алюмінію у кількості 0,05...0,1 % до маси води. Method of cleaning transporter washing water of sugar industry, which provides an introduction to its lime solution, obtained by mixing the filter cake of first saturation with purified transporter washing with water and subsequent clarification of water by settling, which is characterized in that the transporter washing water is further processed with a solution of aluminum hydroxychloride at 0.05 ... 0.1% by weight of water.

Опис

Ключові слова

бурякоцукрове виробництво, beet-sugar industry, транспортерно-мийна вода, очищення, гідроксихлорид алюмінію, осад І сатурації, освітлення, відстоювання, transporter wash water, cleaning, hydroxychloride aluminum, precipitate of first saturation, clarification, sedimentation, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Патент № 38799. Спосіб очищення транспортерно-мийної води бурякоцукрового виробництва / Салавор О. М., Штангеєва Н. І., Клименко Л. С., Мількевич В. М., Острейко Є. О., Константинов О. П., Лівшиць Л. М. ; заявник – Український державний університет харчових технологій. – № 2000105765 ; 11.10.2000 ; Опубл. 15.05.01. Бюл. № 4.

Зібрання