Фінансовий аналіз

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Мета підручника - сформувати у студентів, фахівців комплексний підхід до фінансового аналізу діяльності підприємств. У пропонованому підручнику розкриваються сутність і зміст фінансового аналізу діяльності підприємств, інформаційне зебезпечення фінансового аналізу, аналіз майна та джерел його утворення, аналіз рентабельності підприємства, аналіз ліквідності і платоспроможності, аналіз ділової активності підприємства, аналіз інвестиційної діяльності, міжнародні підходи до фінансового аналізу. The aim of the tutorial is to provide the students, specialitem a comprehensive approach to the financial analysis of the company. In the proposed tutorial reveals the essence and content of the financial analysis of enterprises, information support of financial analysis analysis of assets and sources of its financing, analysis of profitability, cash flow analysis, financial stability analysis, liquidity and solvency analysis, analysis of business activity, analysis of investment activities, international approaches to financial analysis.

Опис

Ключові слова

фінансовий аналіз, фінансовий стан, фінансова звітність, фінансові показники, financial analysis, financial performance, financial statements, financial ratios, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Багацька, К. В. Фінансовий аналіз / К. В. Багацька, Т. А. Говорушко, О. О. Шеремет. - К.: Видавничий дім "АртЕк", 2014. - 320 с.

Зібрання