Облік нещасних випадків на підприємстві (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 46957)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Програма «Облік нещасних випадків на підприємстві» («Analysis_of_accidents 1.0») сконструйована за допомогою мови програмування С++, дозволяє вести облік нещасних випадків на підприємствах харчової промисловості, створювати банк даних відомостей актів Н-1 для подальшого аналізу причини та обставини виробничого травматизму в харчовій промисловості, складати та друкувати акти за формою Н-1 та своєчасно надсилати по електронній почті до фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та до Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, формувати щорічні звіти за формою № 7 ТНВ, враховуючі відомості актів Н-1. The program «Account of accidents on an enterprise» («Analysis_of_accidents 1.0») is constructed by a programming of С++ language, allows to register accidents on the enterprises of food retail industry, to create the bank of these information of acts of Н-1 for the subsequent analysis of reason and circumstance of production traumatism in food retail industry, to make and print acts on a form Н-1 and in good time to send on electronic respect in the fund of social security from industrial accidents and professional diseases of Ukraine and to the Statutory broker of Ukraine on industrial safety, labour and mountain supervision protection, to form annual reports after a form № 7 TНВ.

Опис

Ключові слова

комп'ютерна програма, computer program, нещасні випадки, акт за формою Н-1, звіти за формою № 7 ТНВ, accidents, act, on a form N-1, reports after a form № 7 ТНВ, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

А. с. 46957 Україна. Комп'ютерна програма «Облік нещасних випадків на підприємстві» («Analysis_of_accidents 1.0») / О. В. Євтушенко, А. М. Литвиненко; опубл. 28.12.2012.