Спосіб виробництва сиров'яленого продукту із м'яса індиків і кролів «Торіно» (Патент на винахід № 104679)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Задачею винаходу є створення способу виробництва сиров'яленого продукту з м'яса індиків та кролів гарантованої якості та з високими смако-ароматичними показниками з максимальним збереженням амінокислот у готовому продукті. The object of the invention is a method for the production of dried product from meat turkeys and rabbits guaranteed quality and high taste, aroma performance with maximum preservation of amino acids in the final product.

Опис

Ключові слова

сиров’ялений продукт, м’ясо індиків та кролів, жилування, product jerked meat turkeys and rabbits, zhyluvannya, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент 104679 UA, МПК A23С 11/00 (2014.01) Спосіб виробництва сиров’яленого продукту із м’яса індиків і кролів ”Торіно” / Пешук Л. В., Дидюк О. Ю. ; заявник - патентовласник Національний університет харчових технологій. — № u 2012 14239 ; заявл. 13.12.2012 ; опубл. 25.02.2014 , Бюл. № 4, 2014 р.

Зібрання