Спосіб визначення фізико-хімічних показників молока (Патент на винахід № 24594)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1998

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В якості електромагнітного параметра вимірюється і визначається коефіцієнт еквівалентності розведення молока водою, вміст жиру, сухого знежиреного молочного залишку в молоці за формулами. As electromagnetic parameters measured and determined equivalence ratio dilution of milk with water, fat, skimmed milk residue in milk formulas.

Опис

Ключові слова

фізико-хімічні властивості, physical and chemical properties, електромагнітний сигнал, electromagnetic signal, коефіцієнт еквівалентності, equivalence ratio, кафедра електропостачання і енергоменеджменту, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 24594, МПК A G 01 N 33/04. Спосіб визначення фізико-хімічних показників молока / В. О. Ромоданова, В. С. Смірнов, С. С. Гуляєв-Зайцев, О. Г. Мазуренко, О. В. Кочубей, А. Г. Пухляк. - 97063108; заявл. 25.06.1997 ; опубл. 30.10.1998, Бюл. № 5.

Зібрання