Моделювання теплообміну у вільно стікаючих слаботурбулентних плівках рідини під час пароутворення

dc.contributor.authorПетренко, Валентин Петрович
dc.contributor.authorПрядко, Микола Олексійович
dc.contributor.authorРябчук, Олександр Миколайович
dc.contributor.authorЦьось, Андрій Леонідович
dc.date.accessioned2020-11-13T13:55:03Z
dc.date.available2020-11-13T13:55:03Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractУ статті здійснено моделювання теплогідродинамічних процесів у догрітих до температури насичення стікаючих по вертикальній поверхні турбулентних плівках рідини в режимі вільного стікання під час пароутворення на основі запропонованої нової алгебраїчної моделі турбулентної в’язкості. Виконано порівняльний аналіз відомих алгебраїчних моделей турбулентності для плівкових течій, означені їхні переваги та недоліки під час моделювання теплогідродинамічних процесів у плівках. Фізичне моделювання процесів теплообміну виконано в трубах із нержавіючої сталі діаметром 22-1 мм довжиною 1,8 м та 221,5 мм довжиною 9 м, поділених на окремі ділянки довжиною 400 мм. Об ’ємна щільність зрошення змінювалась у діапазоні 0,05...0,551(Ґ3 м2/с в трубі діаметром 20 мм, та 0,05... 1,910г3 м2/с — в трубі діаметром 20 мм. Модельними рідинами виступала вода та цукрові розчини масовою концентрацією до 50% в стані насичення під атмосферним тиском. Нагрівання здійснювалось сухою насиченою парою. На основі запропонованої моделі турбулентності з рівнянь теплоперене- сення та збереження імпульсу отримано аналітичні вирази для температурного та швидкісного профілей у плівці, і відповідні інтегральні теплогідроди- намічні характеристики для режиму тепловіддачі, що характеризується як випаровування з міжфазної поверхні. Отримано вираз для розподілення турбулентної в ’язкості в плівці, в якому враховано як вплив режимних параметрів, так і геометричного фактора при збереженні базової форми профілю. Виконано порівняння результатів розрахунку теплогідродинамічних параметрів плівкової течії з експериментальними даними з тепловіддачі як для плівок води, так і цукрових розчинів у режимі випаровування з міжфазної поверхні. The simulation of thermohydrodynamic processes in evaporating flowing along vertical surface of turbulent liquid films in the free motion mode is carried out on the basis of the proposed new algebraic turbulence model. A comparative analysis of the known algebraic turbulence models for film flows is carried out, their advantages and disadvantages are determined when modeling thermohydrodynamic processes in a film Physical modeling of heat transfer processes was performed in stainless steel pipes with a diameter of 22 • 1 mm, 1.8 m long and 33 1.5 mm, 9 m long, divided into separate sections of 400 mm long. The bulk density of irrigation varied in the range of 0.05... 0.55 TO 3 m2/s in a pipe with a diameter of 20 mm and 0.05... 1.9 TO-3 m2/s in a pipe with a diameter of 30 mm. Model liquids were water and sugar solutions with a mass concentration of up to 50% in a state of saturation under atmospheric pressure. Heating was carried out with dry saturated steam. On the basis of the proposed model of turbulence, analytical expressions for the temperature and velocity profiles in the film were obtained from the heat transfer and momentum equations, and the corresponding integral thermohydrodynamic characteristics for the heat transfer mode, which is characterized as evaporation from the interfacial surface. An expression was obtained for the distribution of turbulent viscosity in a film, which takes into account both the influence of regime parameters and the geometric factor on the intensity of turbulence in the core of the film while maintaining the shape of the basic profile of turbulent viscosity. An expression was obtained for the distribution of turbulent viscosity in the film, which takes into account both the influence of mode parameters and the geometric factor while maintaining the basic shape of the profile. The results of the calculation of the thermohydrodynamic parameters of the film flow are compared to the experimental data on heat transfer for both water and sugar solutions in the mode of evaporation from the interfacial surface.uk_UA
dc.identifier.citationМоделювання теплообміну у вільно стікаючих слаботурбулентних плівках рідини під час пароутворення / В. П. Петренко, М. О. Прядко, О. М. Рябчук, А. Л. Цьось // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2020. -Т. 26, № 3. - С. 147-157.uk_UA
dc.identifier.urihttps://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/32177
dc.subjectтепловіддачаuk_UA
dc.subjectплівкаuk_UA
dc.subjectтурбулентна в’язкістьuk_UA
dc.subjectмоделюванняuk_UA
dc.subjectшвидкістьuk_UA
dc.subjectheat transferuk_UA
dc.subjectfilmuk_UA
dc.subjectturbulent viscosityuk_UA
dc.subjectsimulationuk_UA
dc.subjectvelocityuk_UA
dc.subjectкафедра теплоенергетики та холодильної технікиuk_UA
dc.titleМоделювання теплообміну у вільно стікаючих слаботурбулентних плівках рідини під час пароутворенняuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
HEAT_TRANSFER_MODELING_IN_A_FREELY_FLOWING_EVAPORATING_WEAKLY_TURBULENT_LIQUID_FILM.pdf
Розмір:
3.14 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:

Зібрання