Використання первинного публічного розміщення акцій (ІРО) як перспективного способу фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто проблеми здійснення первинного публічного розміщення акцій на міжнародних ринках капіталу з метою фінансування інноваційної діяльності підприємств. Також досліджено основні переваги та недоліки використання ІРО вітчизняними підприємствами. The problems of implementation of initial public offerings in international capital markets to finance innovative activity. Also, the main advantages and disadvantages of using IPO domestic enterprises.

Опис

Ключові слова

проста акція, емісія акцій, первинне публічне розміщення, фінансування інноваційної діяльності, ordinary share, issue of shares, initial public offering, financing innovation, кафедра фінансів, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Пєтухова, О. М. Використання первинного публічного розміщення акцій (ІРО) як перспективного способу фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств / О. М. Пєтухова, Г. В. Сілакова // Матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Управління сучасним підприємством»], (Київ, 22–23 берез. 2012 р.). / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харч. технологій. – К. : НУХТ, 2012. – С. 208–210.