Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Зовнішньоекономічна діяльність є важливою сферою господарської діяльності підприємств, тому у підручнику комплексно дані методологічні, організаційні та правові засади здійснення зовнішньоекономічної діяльності, інструментарій менеджменту в цій сфері, розглянуті особливості зовнішньоекономічної діяльності на сучасному етапі розвитку економіки України. Для викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів та підприємців і фахівців, які займаються питаннями управління зовнішньоекономічної діяльності.Foreign economic activity is the important sphere of economic activity of enterprises, that is why in a textbook complex information methodological, organizational and legal principles of realization of foreign economic activity, management tool in this sphere, considered features of foreign economic activity on the modern stage of development of economy of Ukraine.For teachers, graduate students, students of economic specialities of higher educational establishments and businessmen and specialists which are engaged in the questions of management of foreign economic activity.

Опис

Ключові слова

організаційні структури, зовнішньоекономічна діяльність, менеджмент, інвестиції, investments, organizational structures, foreign economic activity, management, кафедра міжнародної економіки

Бібліографічний опис

Гуткевич, С. О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: підручник / С. О. Гуткевич, М. Д. Корінько, М. І. Пугачов, Л. В. Руденко-Сударсва, Д. В. Солоха ; за ред. проф. С. О. Гуткевич. К.: Вид-во Цифрова типографія, 2012. — 688 с.

Зібрання