Еколого-гігієничний моніторинг якості питної води р. Десна

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Моніторинг основних показників якості води р. Десна на території України свідчить, що її вода характеризується як чиста, проте за вмістом амонійного азоту, фосфатів, перманганатною окислюваністю та ХСК забруднення води більше за норму. Monitoring key indicators of water quality district. Gums in Ukraine shows that it is characterized as clean water, but by the content of ammonia nitrogen, phosphates, COD permanganate oxidation and water pollution than normal.

Опис

Ключові слова

кафедра харчової хімії, якість води, питна вода, еколого-гігієничний моніторинг, качество воды, питьевая вода, эколого-гигиенический мониторинг, water quality, drinking water, environmental-monitoring hihiyenychnyy

Бібліографічний опис

Сімурова, Н. В. Еколого-гігієничний моніторинг якості питної води р. Десна / Н. В. Сімурова, Л. М. Мазур, Г. В. Попов // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 листопада 2015 р. - К. : «Центр учбової літератури», 2015. – С. 172-173.