Розробка ротаційної антифагової системи для виробництва ряжанки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Rotational anti-phage system S. thermophilus for the production of ryazhenka (sour milk) is developed. A screening of S. thermophilus strains is done by the marker of phage-resistance to virulent phages, selected in an industrial environment. Lysogenic state of bacteria is studied using the technique of induction with chloroform. It is selected and suggested to attract to starter cultures composition for ryazhanka in rotations phage-resistant strains of Streptococcus therm ophilus, which do not contain inducible prophages. Розроблено ротаційну антифагову систему S. therm ophilus для виробництва ряжанки. Проведено скринінг штамів S. therm ophilus за маркером фагорезистентност і до вірулентних фагів, виділених за промислових умов. Досліджено лізигенних стан бактерій з використанням техніки індукції хлороформом. Відібрано та запропоновано залучати до складу заквашувальних композицій для ряжанки у ротаціях фагостійкі штами Streptococcus therm ophilus, які не містять індуцибельних профагів.

Опис

Ключові слова

ротація, фаговий контроль, бактеріофаги, фагорезистентність, лізогенність, rotational, besteriopphoses, phageresistant, lysogenes

Бібліографічний опис

Потемська, О. І. Розробка ротаційної антифагової системи для виробництва ряжанки / О. І. Потемська, О. Л. Науменко, Н. Ф. Кігель // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2012. – № 47. – С. 68–72.

Зібрання