Интенсификация рабочих процессов в вакуум-аппаратах сахарного производства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1975

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Разработан способ интенсификации рабочих процессов в вакуум-аппарате периодического действия путем вдувания пара в кипятильные трубы греющей поверхности.
The method of intensification of workings processes is developed in vakuum-pan of batch-type by insufflation of steam in the boilsng pipes of warming surface.

Опис

Ключові слова

сахар, вакуум-аппарат, вдувание, sugar, vakuum-pan, insufflation, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Интенсификация рабочих процессов в вакуум-аппаратах сахарного производства / В. Т. Гаряжа, Ю. Г. Артюхов, В. И. Павелко, В. Р. Кулинченко // Вища школа. – Киев, 1975. – Вып. 10.