Склад морозива «Мюслі» (Патент на корисну модель № 75420)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запатентований склад морозива "Мюслі" дозволяє збагатити продукт білками, вуглеводами, харчовими волокнами та біологічно активними речовинами вівса та плодової сировини, які здатні формувати та зберігати структуру продукту протягом гарантованого терміну зберігання. Patented cream composition "Muesli" allows you to enrich the product proteins, carbohydrates, dietary fiber and biologically active substances of raw oats and fruit that are able to form and maintain product structure for a guaranteed shelf life.

Опис

Ключові слова

морозиво, ice cream, борошно із вівсяних зерен, flour with oat grains, вівсяні пластівці, oatmeal, яблучне пюре, applesauce, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Патент України на корисну модель № 75420, МПК А 23G 9/42 Склад морозива «Мюслі» / Г.Є. Поліщук, О.М. Рибак, О.В. Гулак.- u 2012 07600; заявл. 20.06.2012 ; опубл. 26.11.2012, Бюл. № 22.

Зібрання