Система економічної безпеки на сучасному підприємстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дана наукова праця присвячена вивченню питання системи економічної безпеки підприємства. Автором розглянуто та проаналізовано позиції науковців та практиків щодо побудови системи економічної безпека підприємства та запропоноване на цій основі власне бачення системи економічної безпеки господарюючого суб’єкта.
This scientific work is devoted to studying issues of economic security. The author examined and analyzed the position of scholars and practitioners to build economic security of the system and proposed on this basis, their own vision of economic security of business enterprise.

Опис

Ключові слова

система економічної безпеки підприємства, безпека, економічна безпека, economic security of enterprise, safety, economic security, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Іванюта, Т. М. Система економічної безпеки на сучасному підприємстві / Т. М. Іванюта // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. Збірник наукових праць: Випуск 30. – Київ: НАУ, 2011. – С. 49-58.

Зібрання